شیرآلات

شیر کنترلی:

ما محدوده وسیعی از سیستم کنترل شار ،اکچویتور و محصولات و بخش های آنان در زمینه کاربری در زمینه نفت ، پالایش،دستگاه های پتروشیمی ، دریایی و صنعتی را طبق مشخصات استاندارد برای کلاس ها ی فشار و سایز ها از سازنده های شناخته شده  که در ذیل آمده است تامین میکنیم.

Materials: Carbon, Low Temp, Stainless, Cast Iron, Bronze, Brass, Chrome, Moly, Aluminum, Duplex, Alloy steel, Inconel, Nickel Alloys, Hastelloys, Titanium, Ductile Iron

Grades: A216 WCB, A105, CF8/8M, LF2, 316, 316L, 304, 304L, 321, F11 to F91

Special Requirement: NACE MR 0175

Classes: 150, 300, 600, 800, 1500, 2000, 2500, 4500

Types: Globe, Ball, Double Acting, Spring Return

Actuators: Pneumatic, Electric and Hydraulic

 

اغلب انواع رایج و متنوع شیر های کنترلی ، شیر های گلوب و شیر های انجل هستند.اعتبار آنها شامل ساختار نیرومند و در دست داشتن گزینه های بسیار که آنها را برای کاربری فرایند گوناگون شامل خدمات مناسب میسازد.بدنه شیر های کنترلی میتوانند در موارد ذیل دسته بندی شوند:

 
  

 

 

 

 

شیر اطمینان فشار:

 

– در مورد شیر اطمینان

شیر اطمینان یکی از انواع شیر است که هنگامی که فشار سمت ورودی شیر تا فشاری که از پیش تعیین شده است افزایش می یابد به طور اتوماتیک به کار انداخته میشود تا دیسک شیر را باز کند و مایع را تخلیه کند (بخار یا گاز)، و هنگامی که فشار تا مقداری که از قبل تو ضیح داده شده کاهش میابد برای اینکه دوباره دیسک شیر را ببندد .بنابراین به اصطلاح شیر اطمینان وسیله نهایی کنترل فشار است و مقدار قطعی مایع را خودش بدون پشتیبانی هیچ قدرت الکتریکی دیگری تخلیه میکند .

شیر اطمینان اساسا در یک دستگاه شیمیایی،دیگ بخار قدرت الکتریکی ومخزن نگهداری گاز نصب میشود و از انفجار یا خرابی عروق فشار جلوگیری میکند.

– عملکرد شیر اطمینان

1- “دهانه” درون شیر اطمینان دریافت فشار بالاتر از سمت ورودی شیر را آغاز میکند.

2- هنگامی که فشار از فشار تنظیم شده بیشتر میشود ،”دیسک” شروع به بالا رفتن و تخلیه مایع میکند.

3- هنگامی که فشار تا فشار از پیش تعیین شده کاهش میابد نیروی اسپرینگ دیسک را میبندد.

نقش قطعات یدکی:

دهانه —ورودی فشار

دیسک—دریچه

اسپرینگ—کنترل کننده فشار

طبقه بندی شیر های اطمینان:

 

 سه نوع شیر اطمینان وجود دارد.FUKUI در خط تولید  

 

:Spring-Loaded Pressure –relief Valves

 اشاره میکند که رایج ترین نوع میباشد.(تصویر Spring-Loaded Pressure –relief Valves به طور کلی شیر های اطمینان به  

مشاهده شود).بار اسپرینگ جهت فشردگی دیسک در مقابل فشار ورودی طراحی شده است.بسته به نوع مایع ،مانند بخار ،گاز یا مایع ما مدل ذیل را برای پاکسازی تاثیر فشار پشتی پیشنهاد میکنیم :

 

 

 :Pilot-operated Pressure-relief Valves –

 نیرویSpring-Loaded Pressure-relief Valves این نوع از شیر اطمینان ترکیب پایلوت سنجش و شیر اصلی میباشد.اگر چه

Pilot-operated Pressure-relief Valves اسپرینگ را در مقابل فشار ورودی میپذیرد ،کاهش فشار و دوباره نشاندن فشار

 عمل میکند.هیچ تنظیماتی در شیرSpring-Loaded Pressure-relief Valves توسط پایلوت سنجش کنترل میشود که تقریبا مانند

 Spring-Loaded انواع سایز بزرگتری در مقایسه با نوع Pilot-operated Pressure-relief Valves اصلی وجود ندارد.

دارد در بخش گزینه های ویژه خدمات مانند فشار بالا ارائه میشوند.

 

                  

 

 

 

:Dead-Weight Pressure-relief Valves –

 کاهش فشار را فقط توسط Dead-Weight Pressure-relief Valves بنابر طراحی فشار عروق فشار به عنوان فشار خیلی پایین

وزن دیسک تنظیم میکند.

شیر خلاء فشار را هنگامی که فشار ورودی عروق پایین میاید تا به فشار منفی میرسد جذب میکند.