ابزار دقیق

ابزار اندازه گیری:

 

سطح

– ما فوق صوت

– راداری

– تغییر مکان

– شناور

دما

RTD(pt 100) –

– ترموکوپل

– نوع پر شده

– بی متال

 

شار

– ما فوق صوت

Orifice/Senior Orifice –

PITOT-

 ونچری-

– مغناطیسی

– توربین

 Annubar-

 

فشار

– کامل

– وکیوم(خلاء)

– گیج

Orifice

Senior Orifice –