سیستم کنترل

کنترل و اتوماسیون 

از سال 2008 بخش سیستم های کنترل و اتوماسیون شرکت فراسان صنعت با مدیریت پروژه شایسته به مشتریان جهت گشایش سیستم های کنترل خدمات ارائه نموده و به طور کامل از طراحی و توسعه تا

 به همراه آموزش، مستند سازی و خدمات پس از فروش مشتریان خود را تامین FAT,SAT,Start-Up

نموده است .بخش سیستم های کنترل و اتوماسین گروه بهبود فرایند تیمی با مهندسین توانا و دارای تجربه بالای کاری جهت انجام محدوده گسترده ای از خدمات شامل:

   ومطالعات امکان سنجی FEED  انجام-

DCS  نوشتن جزئیات طراحی برای جایگزینی سیستم های –

 . ….,PLC,DCS,SCADA   پیشنهادات سیستم-

. … ,PLC,DCS,SCADAطراحی ، نصب و راه اندازی سیستم های   –

– مدیریت پروژه

– مشاوره و پشتیبانی

تجربه ما گارانتی موفقیت پروژه ، بیشترین تاثیر گذاری واعتبار ما میباشد.

محدوده کاری ما در فرایند و ایمنی:

بخش های شامل موارد ذیل میباشد:

DCS,PLC,SCADA,RTU –

ESD,F&G,HIPPS –